En annerledes tankesmie
– for deg som er opptatt av generasjonsansvaret
– og vil samarbeide med barn og unge for å skape en bedre verden.

NYHETER 

BKA-rapport 3/2023: Artikkelsamling samferdsel

BKA-rapport 3/2023: Artikkelsamling samferdsel

Det er nødvendig å satse mye mer på baneløsninger – og mindre på kapasitetsøkende bilveier. I dette heftet (2023) er det samlet artikler som på ulike måter belyser de store miljø- og klimautfordringene vi har i samferdselssektoren. Målet er å løfte fram prinsipper og muligheter, invitere til debatt og få flere til å se at det finnes gode, bærekraftige alternativer for framtida. Se Samferdsel for framtida

BKA-rapport 2/2023: Oljefritt Svalbard

BKA-rapport 2/2023: Oljefritt Svalbard

«Norge ved et vendepunkt» (2023) er skrevet av oljehistoriker Helge Ryggvik, og foreslår at Norge, med utgangspunkt i Svalbardtraktatens miljøparagraf, erklærer sonen rundt Svalbard som en varig petroleumsfri sone. Rapporten gir også en grundig drøfting av – og advarsel mot – planene for gruvedrift på havbunnen. Last ned rapporten: Norge-ved-et-vendepunkt.pdf 

Energiomstilling hastar

Energiomstilling hastar

Ei gruppe i BKA har lagt fram rapporten «Frå fossilt til fornybart» (august 2023). Hovudpunkta er at vi må:

  • redusere global oppvarming og kutte norske og globale utslepp dramatisk
  • avvikle fossil energiproduksjon og hindre global klimakatastrofe
  • mangedoble fornybar, lokal energiproduksjon som ikkje skadar natur
  • unngå energikrise i Noreg med energisparing og meir effektiv energibruk
  • ta vare på naturen, vårt største karbonlager
  • styrke sjølvforsyning og beredskap med lokal energiproduksjon
BKA-rapport 1/2023: Klimavalg-hefte

BKA-rapport 1/2023: Klimavalg-hefte

Høsten 2022 sendte BKA brev til alle partigrupper i alle kommuner i hele landet: «Sørg for at ditt parti blir med i klima- og miljøomstillinga!» var budskapet. Deretter fulgte konkrete forslag til innholdet i en slik politikk, på en rekke ulike områder. Våren 2023 er dette utvida til et 12 siders hefte. Det vil være veileder også for lokale klimaaktivister.

Naturen som karbonlager

Naturen som karbonlager

I det stille, helt gratis, tar norsk natur hvert år opp store mengder CO2. Det kan være nesten like mye som alt vi slipper ut, sier Harold Leffertstra. Han har utdanning innen skogbruk og fornybar energi, og har arbeidet for bl.a. Miljødirektoratet. Som pensjonist har han engasjert seg i BKA, og har skrevet en større sammenfatning for oss om det vi vet om ‘naturen som karbonlager’.