En annerledes tankesmie
– for deg som er opptatt av generasjonsansvaret
– og vil samarbeide med barn og unge for å skape en bedre verden.

NYHETER 

Oljefritt Svalbard

Oljefritt Svalbard

BKA-rapporten «Norge ved et vendepunkt» (2023) er skrevet av oljehistoriker Helge Ryggvik, og foreslår at Norge, med utgangspunkt i Svalbardtraktatens miljøparagraf, erklærer sonen rundt Svalbard som en varig petroleumsfri sone. Rapporten gir også en grundig drøfting av – og advarsel mot – planene for gruvedrift på havbunnen. Last ned rapporten: Norge-ved-et-vendepunkt.pdf 

Energiomstilling hastar

Energiomstilling hastar

Ei gruppe i BKA har lagt fram rapporten «Frå fossilt til fornybart» (august 2023). Hovudpunkta er at vi må:

  • redusere global oppvarming og kutte norske og globale utslepp dramatisk
  • avvikle fossil energiproduksjon og hindre global klimakatastrofe
  • mangedoble fornybar, lokal energiproduksjon som ikkje skadar natur
  • unngå energikrise i Noreg med energisparing og meir effektiv energibruk
  • ta vare på naturen, vårt største karbonlager
  • styrke sjølvforsyning og beredskap med lokal energiproduksjon
Klimavalg-hefte fra BKA

Klimavalg-hefte fra BKA

Høsten 2022 sendte BKA brev til alle partigrupper i alle kommuner i hele landet: «Sørg for at ditt parti blir med i klima- og miljøomstillinga!» var budskapet. Deretter fulgte konkrete forslag til innholdet i en slik politikk, på en rekke ulike områder. Nå (våren 2023) er dette utvida til et 12 siders hefte, utgitt av BKAs klimasmie, som en veileder også for lokale klimaaktivister.

Naturen som karbonlager

Naturen som karbonlager

I det stille, helt gratis, tar norsk natur hvert år opp store mengder CO2. Det kan være nesten like mye som alt vi slipper ut, sier Harold Leffertstra. Han har utdanning innen skogbruk og fornybar energi, og har arbeidet for bl.a. Miljødirektoratet. Som pensjonist har han engasjert seg i BKA, og har skrevet en større sammenfatning for oss om det vi vet om ‘naturen som karbonlager’.

 

På tur – samtaler mellom barn og besteforeldre

På tur – samtaler mellom barn og besteforeldre

Øyvind Wistrøm er biolog og har de siste 30 år undervist i natur- og miljøfag i lærerutdanninga på Universitetet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra reiselivsvirksomhet, og er aktiv friluftsliv-entusiast. I en serie videoer tar han med seg barn ut i naturen – der det er fint å snakke om natur, miljø og klima. Videoene er produsert av Ivar Minken, som har bakgrunn fra produksjon av læremidler og multimedia.