Klima & Miljø

Det finnes mengder med bøker og artikler om klimaforskning. Når Besteforeldrene velger å lage egne presentasjoner, er det for å gjøre forskningen og dens resultater tilgjengelig for lesere uten spesielle faglige forutsetninger.

En nøkkelperson i dette arbeider er professor emeritus i miljøkjemi, Hans Martin Seip. Han var i mange år tilknyttet Cicero Senter for klimaforskning, og var med å stifte Besteforeldrenes klimaaksjon. De tre første ressursene nedenfor er utarbeidet av ham. «Grunnkurset» er blitt revidert en rekke ganger, for å være på høyde med de nyeste forskningsresultater.

 Sjekk ut

Klima & Miljø

Naturen som karbonlager

Naturen som karbonlager

I det stille, helt gratis, tar norsk natur hvert år opp store mengder CO2. Det kan være nesten like mye som alt vi slipper ut, sier Harold Leffertstra. Han har utdanning innen skogbruk og fornybar energi, og har arbeidet for bl.a. Miljødirektoratet. Som pensjonist har...

les mer
Grunnkurs i global oppvarming

Grunnkurs i global oppvarming

Mengden av gasser i atmosfæren som bidrar til stigende temperatur, øker på grunn av menneskeskapte utslipp, hovedsaklig fra forbrenning av kull, olje og gass. Men klimasystemet er uhyre komplekst, og det er store usikkerheter knyttet til mange av virkningene og hvor alvorlige de vil bli.

les mer