Klimafakta

Serien med faktaark er til bruk for den som trenger korte, sammenfattende oversikter over utvalgte temaer. Alle faktaark er begrenset til én og maks halvannen A4-side.