Rapportserie

Besteforeldrenes klimaaksjon gir innimellom ut rapporter – med bakgrunnsinformasjon og ideer. To eller tre hvert år, med varierende innhold og omfang. Rapportene blir trykt, i tillegg til publisering i Klimasmia.

Rapportserie

BKA-rapport 3/2023: Artikkelsamling samferdsel

BKA-rapport 3/2023: Artikkelsamling samferdsel

Det er nødvendig å satse mye mer på baneløsninger – og mindre på kapasitetsøkende bilveier. I dette heftet (2023) er det samlet artikler som på ulike måter belyser de store miljø- og klimautfordringene vi har i samferdselssektoren. Målet er å løfte fram prinsipper og...

les mer
BKA-rapport 2/2023: Oljefritt Svalbard

BKA-rapport 2/2023: Oljefritt Svalbard

«Norge ved et vendepunkt» (2023) er skrevet av oljehistoriker Helge Ryggvik, og foreslår at Norge, med utgangspunkt i Svalbardtraktatens miljøparagraf, erklærer sonen rundt Svalbard som en varig petroleumsfri sone. Rapporten gir også en grundig drøfting av – og...

les mer
BKA-rapport 1/2023: Klimavalg-hefte

BKA-rapport 1/2023: Klimavalg-hefte

Høsten 2022 sendte BKA brev til alle partigrupper i alle kommuner i hele landet: «Sørg for at ditt parti blir med i klima- og miljøomstillinga!» var budskapet. Deretter fulgte konkrete forslag til innholdet i en slik politikk, på en rekke ulike områder. Våren 2023 er...

les mer