Barn & Unge

 

«Enhver har rett til et miljø som sikrer helsen, og til en natur der produksjonsevne og mangfold bevares. Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Grunnloven § 112 

Vi og naturen hører sammen. Når vi forurenser luft og vann eller utrydder arter, ødelegger vi både for kloden og oss selv. Men vi vet ikke alltid hvor mye skade vi gjør. Derfor må vi lære mer, og derfor kan det være fint at barn og besteforeldre snakker sammen om natur, miljø og klima.

Bli med Øyvind Wistrøm på tur – sammen med barn han kjenner. Øyvind er biolog, og har i 30 år undervist ved lærerutdanninga på Universitetet i Sørøst-Norge. Han er også gammel friluftsentusiast. 

Sjekk ut

  • Din, min og naturens lov. Grunnlovens miljøparagraf for barn og unge.
  • Barnas Klimapanel er barn og unges talerør til politikere, grunnlagt av Miljøagentene i 2015. Panelet består av åtte medlemmer, og velges for et år av gangen. Hvert år skriver de en rapport om klima og miljø, basert på innspill fra barn i hele Norge. Den oversettes også til engelsk. Rapport 2023: Koden er å redde kloden
  • Miljøagentrapporten kommer ut fem ganger i året, har ulike temaer, og passer godt til undervisningsformål. En digital utgave ligger tilgjengelig på nettsidene – både nyeste og tidligere rapporter.

  • Barnas galleri – tegninger, plakater, slagord, collager … Ble åpnet under Arendalsuka 2022, sammen med Stinta skole og Changemaker.
  • «På tur med Øyvind» Tre små videoer, laget av Ivar Minken, om bestefar Øyvind og barn og naturopplevelser.

Barn & Unge

På tur – samtaler mellom barn og besteforeldre

På tur – samtaler mellom barn og besteforeldre

Øyvind Wistrøm er biolog og har de siste 30 år undervist i natur- og miljøfag i lærerutdanninga på Universitetet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra reiselivsvirksomhet, og er aktiv friluftsliv-entusiast. I en serie videoer tar han med seg barn ut i naturen - der det...

les mer
Barnas stemmer er viktig

Barnas stemmer er viktig

Alle rapporter fra Barnas klimapanel finner du her. – Alle barn og unge i Norge inviteres til å komme med innspill til Barnas klimapanel, som vil bli tatt med i rapporten. Gi innspill! - Det kan være fint med hjelp fra klimaengasjerte besteforeldre! - Miljøagentene er...

les mer