Energiomstilling

BKA har sett ned ei gruppe som skal arbeide med overgangen frå fossil energiproduksjon til fornybar. Gruppa er samansett av Harold Leffertstra, Ingunn Elstad, Håkon Kryvi og Ola Dimmen (leiar). I påvente av ei meir gjennomarbeida framstilling, som vil kome seinare, har dei lagt fram eir samandrag av det dei  har arbeida med til no. Gå til SAMANDRAGET.