Energiomstilling hastar

Ei gruppe i BKA har lagt fram rapporten «Frå fossilt til fornybart» (august 2023). Hovudpunkta er at vi må:

  • redusere global oppvarming og kutte norske og globale utslepp dramatisk
  • avvikle fossil energiproduksjon og hindre global klimakatastrofe
  • mangedoble fornybar, lokal energiproduksjon som ikkje skadar natur
  • unngå energikrise i Noreg med energisparing og meir effektiv energibruk
  • ta vare på naturen, vårt største karbonlager
  • styrke sjølvforsyning og beredskap med lokal energiproduksjon