Klimavalg-hefte fra BKA

Høsten 2022 sendte BKA brev til alle partigrupper i alle kommuner i hele landet: «Sørg for at ditt parti blir med i klima- og miljøomstillinga!» var budskapet. Deretter fulgte konkrete forslag til innholdet i en slik politikk, på en rekke ulike områder. Nå (våren 2023) er dette utvida til et 12 siders hefte, utgitt av BKAs klimasmie, som en veileder også for lokale klimaaktivister.