BKA-rapport 1/2023: Klimavalg-hefte

Høsten 2022 sendte BKA brev til alle partigrupper i alle kommuner i hele landet: «Sørg for at ditt parti blir med i klima- og miljøomstillinga!» var budskapet. Deretter fulgte konkrete forslag til innholdet i en slik politikk, på en rekke ulike områder. Våren 2023 er dette utvida til et 12 siders hefte. Det vil være veileder også for lokale klimaaktivister.