BKA-rapport 3/2023: Artikkelsamling samferdsel

Det er nødvendig å satse mye mer på baneløsninger – og mindre på kapasitetsøkende bilveier. I dette heftet (2023) er det samlet artikler som på ulike måter belyser de store miljø- og klimautfordringene vi har i samferdselssektoren. Målet er å løfte fram prinsipper og muligheter, invitere til debatt og få flere til å se at det finnes gode, bærekraftige alternativer for framtida. Se Samferdsel for framtida