Samfunn & Etikk

«Samfunnet er en kontrakt mellom dem som lever, de som er døde og de som ennå ikke er født.» (Edmund Burke, 1729–97).

Et realistisk framtidshåp kan ikke basere seg på teknologi alene, eller på økonomisk vekst, men på menneskers vilje til å innordne seg i naturen – og underordne seg fellesskapet.

En overdreven tro på teknologiske løsninger ser vi veldig tydelig i blant annet samferdselspolitikken, manifestert i en forestilling om at det meste kan fortsette som før – bare biler, båt og fly blir elektriske, går på hydrogen og biodrivstoff, osv. I Besteforeldrenes digitale artikkelsamling om samferdsel er en helt annen tenkning lagt til grunn. En økologisk, helhetlig tilnærming er nødvendig. Det gjelder ikke bare å kutte utslipp, men å spare energi, arealer og ressurser. 

Sjekk ut

  • Klima som etisk utfordring. Av Finn Wagle, biskop emeritus, var i 2006 med å etablere «Besteforeldre for en ansvarlig klimapolitikk». 
  • Teknologi og økologi. – Har vi en realistisk tilnærming til miljø- og klimaproblemene? spør Per Bjørn Foros – også han en av veteranene i BKA.
  • Samferdsel for framtida. Artikkelsamling med hovedvekt på jernbane som den mest bærekraftige løsning.
  • «Vi kan, vil vil!»De unge har gode kunnskaper. De vil gjøre noe med klimaproblemene, og vil mer enn å skolestreike. Det er professor Kjersti Fløttums oppsummering fra en undersøkelse gjennomført blant skoleelever i Bergen vinteren 2021.

Samfunn & Etikk

Ingen resultater funnet

Siden du ser etter ble ikke funnet. Prøv å omformulere søket ditt, eller bruk menyen.