En annerledes tankesmie
– for deg som er opptatt av generasjonsansvaret
– og vil samarbeide med barn og unge for å skape en bedre verden.

NYHETER 

På tur – samtaler mellom barn og besteforeldre

På tur – samtaler mellom barn og besteforeldre

Øyvind Wistrøm er biolog og har de siste 30 år undervist i natur- og miljøfag i lærerutdanninga på Universitetet i Sørøst-Norge. Han har erfaring fra reiselivsvirksomhet, og er aktiv friluftsliv-entusiast. I en serie videoer tar han med seg barn ut i naturen – der det er fint å snakke om natur, miljø og klima. Videoene er produsert av Ivar Minken, som har bakgrunn fra produksjon av læremidler og multimedia.

Barnas klimarapport 2022

Barnas klimarapport 2022

Barnas klimapanel er et talerør til politikerne, grunnlagt av Miljøagentene i 2015. Panelet har åtte medlemmer, og velges for et år av gangen. Hvert år skriver de en rapport om klima og miljø, basert på innspill fra barn i hele Norge. 26. oktober lanseres Barnas klimarapport 2022, i samarbeid med Redd Barna.

Se mer om Barnas klimarapport: Alle rapporter siden 2015

 

Barnas galleri!

Barnas galleri!

Tegninger, plakater, slagord, collager – barns kreativitet kjenner ingen grenser! Vi slapp den løs under lanseringen av Klimasmia på Arendalsuka, der skolebarn var spesielt invitert til å være med på åpning av portalen. Det skjedde i byens bibliotek torsdag 18. august, der en ekte smed med ambolt og slegge var med og kastet glans over begivenheten. Se: www.besteforeldreaksjonen.no/2022/08/gnister-fra-klimasmia