En annerledes tankesmie
– for deg som er opptatt av generasjonsansvaret
– og vil samarbeide med barn og unge for å skape en bedre verden.

NYHETER 

Barnas klimarapport 2022

Barnas klimarapport 2022

Barnas klimapanel er et talerør til politikerne, grunnlagt av Miljøagentene i 2015. Panelet har åtte medlemmer, og velges for et år av gangen. Hvert år skriver de en rapport om klima og miljø, basert på innspill fra barn i hele Norge. 26. oktober lanseres Barnas klimarapport 2022, i samarbeid med Redd Barna.

Se mer om Barnas klimarapport: Alle rapporter siden 2015

 

Barnas galleri!

Barnas galleri!

Tegninger, plakater, slagord, collager – barns kreativitet kjenner ingen grenser! Vi slapp den løs under lanseringen av Klimasmia på Arendalsuka, der skolebarn var spesielt invitert til å være med på åpning av portalen. Det skjedde i byens bibliotek torsdag 18. august, der en ekte smed med ambolt og slegge var med og kastet glans over begivenheten. Se: www.besteforeldreaksjonen.no/2022/08/gnister-fra-klimasmia