Naturen som karbonlager

I det stille, helt gratis, tar norsk natur hvert år opp store mengder CO2. Det kan være nesten like mye som alt vi slipper ut, sier Harold Leffertstra. Han har utdanning innen skogbruk og fornybar energi, og har arbeidet for bl.a. Miljødirektoratet. Som pensjonist har han engasjert seg i BKA, og har skrevet en større sammenfatning for oss om det vi vet om ‘naturen som karbonlager’.