Barnas klimarapport 2022

Barnas klimapanel er et talerør til politikerne, grunnlagt av Miljøagentene i 2015. Panelet har åtte medlemmer, og velges for et år av gangen. Hvert år skriver de en rapport om klima og miljø, basert på innspill fra barn i hele Norge. 26. oktober lanseres Barnas klimarapport 2022, i samarbeid med Redd Barna.

Se mer om Barnas klimarapport: Alle rapporter siden 2015