Barnas stemmer er viktig

Alle rapporter fra Barnas klimapanel finner du her. – Alle barn og unge i Norge inviteres til å komme med innspill til Barnas klimapanel, som vil bli tatt med i rapporten. Gi innspill! – Det kan være fint med hjelp fra klimaengasjerte besteforeldre!

– Miljøagentene er en organisasjon for barn. Vi prøver å få alle de politiske partiene til å bli enda flinkere til å ta vare på jorda.
– Miljøagentene ønsker en jord hvor menneskene vet hva naturen tåler og handler og lever etter det. Vi jobber for et renere miljø og en tryggere framtid.
– Noe av det barn er best til er å være optimister. Vi kan gjøre noe med klimaendringene, og vi kan alltid bli flinkere til å ta vare på naturen. Fra Miljøagentenes nettside